CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN - 2023

Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području pružanja javne usluge putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za obradu takvoga otpada. 

Temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom i Odluke za područje Općine Primošten izrađen je i Cjenik javne usluge. Cjenikom se određuje visina cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, a u cjeniku je uključen i iznos cijene obvezne minimalne javne usluge.  Korisnik usluge plaća iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. 

PREUZIMANJE CJENIKA

ODLUKA o načinu pružanja usluge

Obavijest o načinu podnošenja pisanoga prigovora 

Obavijest o načinu podnošenja reklamacija povjerenstvu za reklamacije