JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU USLUGU SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Temeljem članka 77. stavka 3.  Zakona o  gospodarenju otpadom („NN“ br. 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon), Bucavac d.o.o., Svetog Josipa 7, Primošten, OIB: 86484630480, provodi

JAVNO  SAVJETOVANJE
O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

Početak savjetovanja: 27. travnja 2023. godine

Završetak savjetovanja: 28. svibnja 2023. godine

Člankom 77. stavak 1.  Zakona propisano je da Davatelj usluge donosi Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području pružanja javne usluge (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Člankom 77. stavak 3. Zakona propisano je da je Davatelj usluge dužan provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Pozivamo  zainteresiranu javnost da najkasnije do 28. svibnja 2023. godine dostave svoje  prijedloge i primjedbe na prijedlog Cjenika putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@bucavac.hr

Po završetku savjetovanja, izvješće o provedenom savjetovanju  objaviti će se na internetskoj stranici Bucavac d.o.o. (www. bucavac.hr), a izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje Davatelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju biti će prilog Cjeniku koji će se dostaviti na suglasnost i očitovanje načelniku Općine Primošten (izvršnom tijelu općine Primošten)..

Ukoliko ne želite da vaš komentar bude javno objavljen, molimo vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

Direktor:
Alen Mikelin

U PRILOGU:

  1. Obrazloženje prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Primošten

  2. Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju na prijedlog Cjenika

  3. PRIJEDLOG Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Primošten