Prodaja šasije karamboliranog rabljenog teretnog vozila

I. PREDMET PRODAJE

Teretno vozilo : Iveco Daily 70C17L

Proizvođač: Iveco S.p.A. Italija

Broj šasije: ZCFC70C1005933897

Vrsta motora: Diesel Euro 5

Radni obujam motora: 2 998 cm³

Snaga motora: 125 kW

Godina proizvodnje 2012. g.

Prijeđena kilometraža: 72.253 km

Stanje vozila: karambolirano

II. UVJETI PRODAJE

Prodaja vozila obavlja se po načelu »viđeno-kupljeno«, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Početna prodajna cijena vozila iznosi 12.000,00 kuna (na predmetnu cijenu dodatno se obračunava PDV 25 %.). Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Prodaja vozila obavit će se prikupljanjem pisanih ponuda, koja osim ponuđene cijene i kontakt podataka ponuditelja (telefon, e-pošta, adresa) sadrži:

a) za fizičke osobe – preslik osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja,

b) za pravne osobe – preslik rješenja o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice ili putovnice osobe ovlaštene za zastupanje.

Osim ugovorene cijene kupac snosi i sve ostale zavisne troškove. Prodavatelj ni u kojem slučaju nije odgovoran niti obavezan ponuditelju nadoknaditi predmetne troškove.

Kupac je obvezan zaključiti ugovor o kupoprodaji vozila s tvrtkom Bucavac d.o.o. najkasnije u roku od 8 dana od dostave obavijesti o prihvaćanju ponude te u roku 24 sata izvršiti jednokratnu uplatu ugovorene cijene.

Vozilo će biti na raspolaganju kupcu 24 sata nakon zaključenja Ugovora o prodaji. Prodavatelj se obvezuje kupcu prodati vozilo u zatečenom stanju kao i na dan raspisa ovog oglasa. Prilikom potpisa Ugovora kupac na ime ozbiljnosti ponude mora prodavatelju dostaviti bjanko-zadužnicu (ovjerenu kod javnog bilježnika) na iznos od 20.000,00 kn.

Rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2022. godine do 10 sati. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo bez prisutnosti javnosti. Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu, najpovoljnija ponuda smatrat će se ona koja je ranije zaprimljena.

III. DOSTAVA PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu: Bucavac d.o.o., Svetog Josipa 7, 22202 Primošten ili osobnom dostavom u poslovne prostorije društva, s napomenom: »Ponuda za kupnju rabljenog vozila – ne otvarati«.

IV. OSTALE OBAVIJESTI

Sve dodatne informacije o ponuđenom vozilu, zainteresirani mogu dobiti telefonom, radnim danom od 8 do 14 sati, osoba za kontakt: Alen Mikelin, na telefon (022) 571-011, odnosno e-poštom: uprava@bucavac.hr.

Karambolirano podvozje može se pogledati na adresi Put mostina 1, 21000 Split.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuđača i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja. Svi ponuditelji bit će pisano obaviješteni o finalnom izboru, najkasnije do 21. veljače 2022. godine.

Galerija

Pregled galerije slika