Odluka o imenovanju direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o.