Plan nabave za 2014

I.
Ovim Planom javne nabave odre─Ĺuje se nabava roba, usluga i radova Bucavca  d.o.o. kao javnog naru─Źitelja, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11 i 83/13).

II.
Plan javne nabave temelji se na financijskom planu, te sadr┼żi definiciju predmeta nabave, evidencijski broj nabave,procijenjena vrijednost nabave,vrstu postupka javne nabave,sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum,planirani po─Źetak postupka te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.

III.
Za predmete nabave ─Źija je procijenjena  vrijednost jednaka ili ve─ça od 20.000,00 kuna, a manja od 70.000,00 kuna, u plan nabave unose se podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

IV.
Nabava roba, usluga te izvo─Ĺenje radova obuhva─ça postupke javne nabave odre─Ĺene Zakonom o javnoj nabavi.

    Planom javne nabave za 2014. god.  obuhva─çeni su:

1.    predmeti  nabave ─Źija je procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a do 70.000,00 kuna tzv. "bagatelna nabava", a za koje naru─Źitelj ne─çe provoditi postupke javne nabave.
2.    Nabava roba, usluga i izvo─Ĺenje radova za koje se provode postupci javne nabave

direktor:
Zvonimir Skorin

Na temelju ─Źlanka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11, 80/13) i ─Źlanka 4. Statuta Bucavca d.o.o. iz Primoštena, uprava Društva donosi:                    
                    
PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2014. godinu

                              
I.            
Odgovorna osoba naru─Źitelja - direktor Zvonimir Skorin  donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) za ─Źiju su realizaciju financijska sredstva planirana u Prora─Źunu Bucavca d.o.o. za 2014. godinu                    

II.            
U Planu nabave navode se svi predmeti nabave ─Źija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili ve─ça od 20.000,00 kuna kako slijedi:               
 

EV br.

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost (bez pdv-a)

Planirana vrijednost     (s pdv-om)

Vrsta postupka

Planirani po─Źetak

Evidencijski broj

1

Poštanske usluge

45.000

56.250

Bagatelna

 

 

2

Troškovi telefonskih usluga

20.000

25.000

Bagatelna

 

 

3

Uredski materijal

22.000

27.500

Bagatelna

 

 

4

Osiguranje vozila, imovine i osoba

50.000

62.500

Bagatelna

01. 2. 2013.

 

5

Godišnji nadzor

45.000

56.250

Bagatelna

 

 

6

Materijal za ─Źiš─çenje

65.000

81.250

Bagatelna

 

 

7

Gorivo i mazivo

220.000

275.000

Otvoreni natje─Źaj

I kvartal 2014.

2014/S-003-00005078

8

Zaštitna odje─ça

25.000

31.250

Bagatelna

 

 

9

Rezervni dijelovi za vozila sa radom

115.000

143.750

Bagatelna

 

 

10

Nabava sadnica i repromaterijala za zelene površine u Primoštenu

60.000

75.000

Bagatelna

 

 

11

Elektri─Źna energija

60.000

75.000

Bagatelna

 

 

12

Registracija vozila i tehni─Źki pregledi

30.000

37.500

Bagatelna

 

 

13

Sitni djelovi za odr┼żavanje sredstava za rad

20.000

25.000

Bagatelna

 

 

14

Renoviranje sanitarnog ─Źvora

25.000

31.250

Bagatelna

 

 

15

Kante PEHD 120 l

70.000

87.500

Bagatelna

 

 

16

UKUPNO

872.000

1.090.000