Odluka o opozivu direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o.